Вступна кампаніяВступ.ОСВІТА.UA:
новий сервіс для абітурієнтів

Сайт Освіта.ua запустив роботу Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», метою функціонування якої є надання корисної інформації для майбутніх вступників до закладів вищої освіти.

Станом на сьогодні платформа «Вступ.ОСВІТА.UA» надає статистичні дані вступної кампанії 2017 року по кожному вищому навчальному закладу України.

Зокрема, майбутні абітурієнти, їх батьки та представники освітянської громадськості мають можливість дізнатись наступні дані по кожному вищому навчальному закладу України (та по окремих спеціальностях):

 • середній рейтинговий бал зарахованих на бюджет;
 • середній рейтинговий бал зарахованих на контракт;
 • середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет;
 • середній бал атестата зарахованих на бюджет;
 • середній бал ЗНО серед зарахованих на контракт;
 • середній бал атестата зарахованих на контракт;
 • середній рейтинговий бал всіх зарахованих;
 • мінімальний бал ЗНО серед зарахованих на бюджет;
 • мінімальний бал атестата серед зарахованих на бюджет;
 • мінімальний рейтинговий бал серед зарахованих на бюджет;
 • кількість зарахованих абітурієнтів на бюджет;
 • кількість зарахованих абітурієнтів на контракт;
 • максимальний обсяг державного замовлення;
 • кількість поданих заяв до навчального закладу;
 • ліцензійний обсяг кожної спеціальності;
 • кількість невикористаних ліцензійних місць;
 • конкурс на одне бюджетне місце.

Також, зазначена інформація доступна по кожній спеціальності за якою проводився набір абітурієнтів у 2017 році.

Користуючись зазначеними даними українські абітурієнти зможуть зважено обирати свій шлях до здобуття вищої освіти.

Інформація, що розміщена у інформаційній системі «Вступ.ОСВІТА.UA» отримана з Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО) на підставі укладеного договору із Державним підприємством «Інфоресурс», що є розпорядником ЄДЕБО.

Планується, що на сайті також висвітлюватиметься інформація про перебіг вступної кампанії 2018 року.


Перелік сертифікатів Перелік сертифікатів ЗНО за спеціальностями

У 2018 році зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вузів України, проводиться з української мови та літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, однієї з іноземних мов (за вибором): англійської, німецької, французької, іспанської.

Для вступу до вищого навчального закладу для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра абітурієнт має подати до ВНЗ сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів. У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім сертифікатів з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Сертифікати ЗНО з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише за 2018 рік.

Конкурсні предмети, з яких вступник має надати сертифікати ЗНО, визначені Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2018 році, в залежності від спеціальності, обраної абітурієнтом.

Для вступу на бюджетну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти першим конкурсним предметом є українська мова та література, а другий і третій предмети чітко регламентуються додатком №4 до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2018 році відповідно до майбутньої спеціальності.

Для небюджетних конкурсних пропозицій (контракт) перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів визначається закладом вищої освіти, причому першим конкурсним предметом є українська мова та література, другий конкурсний предмет обирається з математики, історії України, іноземної мови або біології за вибором закладу вищої освіти, а третій конкурсний предмет обирається з переліку загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (заклад вищої освіти може передбачити право вступника на вибір з двох предметів), або проводиться творчий конкурс (якщо він передбачений для цієї спеціальності).

Перелік конкурсних предметів при вступі на основі повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів для навчання на бюджетній формі за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Складено на підставі положень Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2018 році.

Найменування галузі знань (напряму)Напрям підготовки (спеціальність)Другий предметТретій предмет
ОСВІТА/ПЕДАГОГІКАДошкільна освітаісторія Україниматематика або біологія
Початкова освітаматематикаісторія України або біологія
Середня освіта (за предметними спеціалізація ми)
Середня освіта (Українська мова і література)історія Україниіноземна мова абро географія
Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))іноземна моваісторія України або географія
Середня освіта (Історія)історія Україниіноземна мова або географія
Середня освіта (Математика)математикафізика або іноземна мова
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)біологіяхімія або математика
Середня освіта (Хімія)хіміябіологія або математика
Середня освіта (Географія)географіяматематика або іноземна мова
Середня освіта (Фізика)фізикаматематика або іноземна мова
Середня освіта (Інформатика)математикафізика або іноземна мова
Середня освіта (Трудове навчання та технології)математикафізика або біологія
Середня освіта (Фізична культура)біологіяісторія України або географія
Середня освіта (Образотворче мистецтво)історія Україниіноземна мова або біологія
Середня освіта (Музичне мистецтво)історія Україниіноземна мова або математика
Середня освіта (Природничі науки)біологіягеографія, або фізика, або хімія
Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Професійна освіта (Будівництво)математикафізика або іноземна мова
Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)математикафізика або іноземна мова
Професійна освіта (Гірництво)математикафізика або географія
Професійна освіта (Деревообробка)математикафізика або біологія
Професійна освіта (Документознавство)історія Україниматематика або іноземна мова
Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)математикафізика або іноземна мова
Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)математикафізика або іноземна мова
Професійна освіта (Енергетика)математикафізика або іноземна мова
Професійна освіта (Зварювання)математикафізика або іноземна мова
Професійна освіта (Комп’ютерні технології)математикафізика або іноземна мова
Професійна освіта (Машинобудування)математикафізика або іноземна мова
Професійна освіта (Металургія)математикафізика або іноземна мова
Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та сертифікація)математикафізика або іноземна мова
Професійна освіта (Нафтогазова справа)математикафізика або іноземна мова
Професійна освіта (Охорона праці)математикафізика або іноземна мова
Професійна освіта (Сфера обслуговування)географіяматематика або іноземна мова
Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)математикабіологія або хімія
Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)біологіяхімія або іноземна мова
Професійна освіта (Товарознавство)математикагеографія або іноземна мова
Професійна освіта (Транспорт)математикафізика або іноземна мова
Професійна освіта (Харчові технології)математикахімія або біологія
Професійна освіта (Хімічні технології)математикахімія або біологія
Спеціальна освітабіологіяісторія України або іноземна мова
Фізична культура і спортбіологіятворчий конкурс
КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВОАудіовізуальне мистецтво та виробництвоісторія Українитворчий конкурс
Дизайн(за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн»)історія Українитворчий конкурс
Дизайн(крім спеціалізацій «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн»)історія Україниматематика або іноземна мова
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставраціяісторія Українитворчий конкурс
Хореографіяісторія Українитворчий конкурс
Музичне мистецтвоісторія Українитворчий конкурс
Сценічне мистецтвоісторія Українитворчий конкурс
Музеєзнавство, пам’яткознавствоісторія Україниіноземна мова або географія
Менеджмент соціокультурної діяльностіісторія Україниматематика або іноземна мова
Інформаційна, бібліотечна та архівна справаісторія Україниматематика або іноземна мова
ГУМАНІТАРНІ НАУКИРелігієзнавствоісторія Україниматематика або іноземна мова
Історія та археологіяісторія Українигеографія або іноземна мова
Філософіяісторія Україниматематика або іноземна мова
Культурологіяісторія Україниіноземна мова або географія
Філологіяіноземна моваісторія України або географія
СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИЕкономікаматематикаіноземна мова або географія
Політологіяісторія Україниматематика або іноземна мова
Психологіябіологіяматематика або іноземна мова
Соціологіяматематикаісторія України або іноземна мова
ЖУРНАЛІСТИКАЖурналістикаісторія Україниматематика або іноземна мова
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯОблік та оподаткуванняматематикаіноземна мова або географія
Фінанси, банківська справа та страхуванняматематикаіноземна мова або географія
Менеджментматематикаіноземна мова або географія
Маркетингматематикаіноземна мова або географія
Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьматематикаіноземна мова або географія
ПРАВОПравоісторія Україниматематика або іноземна мова
БІОЛОГІЯБіологіябіологіяхімія або іноземна мова
ПРИРОДНИЧІ НАУКИЕкологіябіологіяхімія або географія
Хіміяхіміяматематика або фізика
Науки про Землюматематикафізика або географія
Фізика та астрономіяфізикаматематика або іноземна мова
Прикладна фізика та наноматеріалифізикаматематика або іноземна мова
Географіягеографіяматематика або історія України
МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКАМатематикаматематикафізика або іноземна мова
Статистикаматематикафізика або іноземна мова
Прикладна математикаматематикафізика або іноземна мова
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇІнженерія програмного забезпеченняматематикафізика або іноземна мова
Комп’ютерні наукиматематикафізика або іноземна мова
Комп’ютерна інженеріяматематикафізика або іноземна мова
Системний аналізматематикафізика або іноземна мова
Кібербезпекаматематикафізика або іноземна мова
Інформаційні системи та технологіїматематикафізика або іноземна мова
МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯПрикладна механікаматематикафізика або іноземна мова
Матеріалознавствоматематикафізика або іноземна мова
Галузеве машинобудуванняматематикафізика або іноземна мова
Авіаційна та ракетно-космічна технікаматематикафізика або іноземна мова
Суднобудуванняматематикафізика або іноземна мова
Металургіяматематикафізика або іноземна мова
ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯЕлектроенергетика, електротехніка та електромеханікаматематикафізика або іноземна мова
Енергетичне машинобудуванняматематикафізика або іноземна мова
Атомна енергетикаматематикафізика або іноземна мова
Теплоенергетикаматематикафізика або іноземна мова
Гідроенергетикаматематикафізика або іноземна мова
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїматематикафізика або іноземна мова
Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаматематикафізика або іноземна мова
Мікро- і наносистемна технікаматематикафізика або іноземна мова
ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯХімічні технології та інженеріяматематикахімія або біологія
Біотехнології та біоінженеріябіологіяхімія або математика
Біомедична інженеріябіологіяматематика або іноземна мова
ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇЕлектронікаматематикафізика або іноземна мова
Телекомунікації та радіотехнікаматематикафізика або іноземна мова
Авіонікаматематикафізика або іноземна мова
ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇХарчові технологіїматематикахімія або біологія
Технології легкої промисловостіматематикафізика або хімія
Технології захисту навколишнього середовищаматематикафізика або біологія
Гірництвоматематикафізика або географія
Нафтогазова інженерія та технологіїматематикахімія або географія
Видавництво та поліграфіяматематикафізика, або хімія, або іноземна мова
Деревообробні та меблеві технологіїматематикафізика або біологія
АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВОАрхітектура та містобудуванняматематикатворчий конкурс
Будівництво та цивільна інженеріяматематикафізика або іноземна мова
Геодезія та землеустрійматематикагеографія або історія України
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технологіїматематикафізика або географія
АГРАРНІ НАУКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВОАгрономіябіологіяхімія або математика
Захист та карантин рослинбіологіяхімія або математика
Садівництво та виноградарствобіологіяхімія або математика
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництвабіологіяхімія або математика
Лісове господарствоматематикахімія або біологія
Садово-паркове господарствоматематикахімія або біологія
Водні біоресурси та аквакультурабіологіяхімія або математика
Агроінженеріяматематикафізика або іноземна мова
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНАВетеринарна медицинабіологіяхімія або математика
Ветеринарна гігієна, санітарія та експертизабіологіяхімія або математика
ОХОРОНА ЗДОРОВ’ЯСтоматологіябіологіяхімія або математика
Медицинабіологіяхімія або математика
Медсестринствобіологіяхімія або математика
Технології медичної діагностики та лікуваннябіологіяфізика або іноземна мова
Медична психологіябіологіяхімія або математика
Фармація, промислова фармаціябіологіяхімія або іноземна мова
Фізична терапія, ерготерапіябіологіяфізика або іноземна мова
Педіатріябіологіяхімія або математика
Громадське здоров’ябіологіяматематика або іноземна мова
СОЦІАЛЬНА РОБОТАСоціальна роботаісторія Україниіноземна мова або математика
Соціальне забезпеченняісторія Українигеографія або математика
СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯГотельно-ресторанна справаіноземна мовагеографія або математика
Туризміноземна мовагеографія або математика
ВОЄННІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУДержавна безпекавизначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОНвизначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Безпека державного кордонувизначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОНвизначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Військове управління (за видами збройних сил)визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОНвизначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Забезпечення військ (сил)визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОНвизначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Озброєння та військова техніка(крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освітиматематикафізика або іноземна мова
Озброєння та військова техніка(для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освітивизначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОНвизначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
Національна безпека(за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)визначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОНвизначаються відповідними державними замовниками за погодженням з МОН
ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКАПожежна безпекаматематикафізика або біологія
Пожежна безпека(для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)математикатворчий конкурс
Правоохоронна діяльність(для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)історія Українитворчий конкурс
Цивільна безпекаматематикафізика або біологія
ТРАНСПОРТРічковий та морський транспортматематикафізика або іноземна мова
Авіаційний транспортматематикафізика або іноземна мова
Залізничний транспортматематикафізика або іноземна мова
Автомобільний транспортматематикафізика або іноземна мова
Транспортні технології (за видами)математикафізика або іноземна мова
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯПублічне управління та адмініструванняматематикаіноземна мова або історія України
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИМіжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студіїіноземна моваісторія України або математика
Міжнародні економічні відносиниіноземна мовагеографія або математика
Міжнародне правоіноземна моваісторія України або математика
Кiлькiсть переглядiв: 217

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.